CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Được hỗ trợ bởi Dịch

Địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai ban hành giá đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá

 

Năm 2015, Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017), kèm theo là danh mục hàng hóa, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá, trong đó bao gồm một số hàng hóa, dịch vụ như: Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Dịch vụ sử dụng đò, phà…

Thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ về quản lý giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) đã phân quyền cho địa phương thẩm quyền ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh đối với các dự án; Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý…

Trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện hiệu quả việc chuyển cơ chế quản lý từ phí sang giá đối với một số dịch vụ, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới, nhiều địa phương trên cả tiếp tục thực hiện, ban hành các quy định về giá đối với các sản phẩm dịch vụ thuộc danh mục phí chuyển sang giá như:

(i) Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Nghị quyết số 197/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bản tỉnh Đồng Nai; trong đó quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trông lúa; đối với đất trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; và đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và dược liệu.

Nghị quyết số 197/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

(ii) Đối với dịch vụ sử dụng đò, phà: Các Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về khung giá dịch vụ sử dụng phá Cát Lái và bến phà Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh; mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

(iii) Đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh: Các Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu, đường bộ tại Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ; Trạm thu BOT An Sương – An Lạc. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

(iv) Đối với dịch vụ thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải: Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 13/01/2020.

Trụ sở chính 
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18 
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107 
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh 
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 
Mr. Hải - 0932 883 878 
Email: hailt@valuinco.vn 

Trụ sở Thái Nguyên 
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049 
Email: hiendt@valuinco.vn 

Văn phòng của chúng tôi

Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hà Nội
số 48, liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mr Đức. 0986.689.038
Email: Ducnd@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn

Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn

Callback Facebook Bitrix24.Network