CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Được hỗ trợ bởi Dịch

Đội ngũ chuyên gia

LÍ LỊCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT VALUINCO

­

 

1/. Phùng Quang Hưng - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thẩm định và tư vấn

- Thẩm định viên về giá: Trên 15 năm kinh nghiệm.

2/.Ông Lê Thanh Hải – Chức vụ: Tổng giám đốc.

- Thẩm định viên về giá: Trên 20 năm kinh nghiệm.

3/. Ông Phan Bá Dương – Chức vụ : Phó tổng giám đốc

- Thẩm định viên về giá: Trên 10 năm kinh nghiệm.

4/. Ông Phùng Minh Anh – Chức vụ: Giám giám đốc 2

- Thẩm định viên về giá: Trên 10 năm kinh nghiệm.

5/. Ông Nguyễn Thanh Bách – Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Luật sư: Trên 15 năm kinh nghiệm.

6/. Bà Cù Thị Thu Nga – Chức vụ: Giám đốc ban Tài chính – Kế toán

- Thẩm định viên về giá: Trên 10 năm kinh nghiệm.

7/. Bà Hoàng Quế Thu – Chức vụ: Trưởng Ban  nghiệp vụ 2

- Thẩm định viên về giá: Trên 15 năm kinh nghiệm.

8/. Bà Trịnh Hoàng Liên – Chức vụ: Trưởng Ban  nghiệp vụ 3

- Thẩm định viên về giá: Trên 15 năm kinh nghiệm.

9/. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chức vụ: Giám đốc ban 1

- Thẩm định viên về giá: Trên 5 năm kinh nghiệm

10/. Ông Nguyễn Đình Thăng: Chức vụ Thẩm định viên

- Thẩm định viên về giá: Trên 5 năm kinh nghiệm

Callback Facebook Bitrix24.Network