CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Được hỗ trợ bởi Dịch

Giới thiệu

Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế được thành lập trên cơ sở của Pháp lệnh Giá năm 2002 và được Bộ Tài chính phê chuẩn đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Ngày 07 tháng 5 năm 2008 Bộ Xây dựng cấp phép cho Valuinco là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo Quyết định số 669/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng. Thực hiện Luật Giá số 11/2012/QH13, Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 093/TĐG cho Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế.

Callback Facebook Bitrix24.Network