Trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV khai mạc vào 22/10.

Sáng 15/10, phiên họp 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc và kéo dài đến hết ngày 17/10. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp này sẽ có nội dung cho ý kiến về công tác nhân sự, diễn ra vào sáng 17/10.

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc chuẩn bị nhân sự Chủ tịch nước để trình Quốc hội bầu. Còn Chính phủ sẽ chuẩn bị nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để trình Quốc hội phê chuẩn.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 khai mạc vào ngày 22/10 tới đây, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Trước đó, chiều 3/10 tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien ve nhan su de bau Chu tich nuoc hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Minh Quân.

Ngoài ra, tại phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo đánh giá Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cụ thể, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018...