Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Viện nghiên cứu kinh tế - Tài chính-  Bất động sản DAT XANH SERVICEs thì 6 nên kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đang khởi sắc do dịch bệnh covid 19 đã được kiểm soát và tiêm phòng đầy đủ.
Theo báo cáo: 
GDP Q2/2022 ước tính tăng 7,72 theo quý, cao nhất trong tốc độ tăng trưởng quý 2 trong 10 năm qua.
GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ của 2020 và 2021 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2018 và 2019.
Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng vẫn là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm.
Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng vẫn là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm.

*Cung - Cầu căn hộ trong Q2/2022
- Nguồn cung mới 3.500 sản phẩm giảm 28% so với quý trước và trong tổng 6 tháng đầu năm nguồn cung mới là 8.300 sản phẩm tăng 37% so với cùng kỳ.

 

*Giá bán
Giá bán căn hộ trong Q2/2022 khá cao 10% theo quý, với tỷ lệ hấp thụ ở các dự án mở bán mới bình quân 70%.

*Nhận Định

- Thị trường vẫn duy trì trạng thái hạn chế nguồn cung trong Q2 và 6 tháng đầu năm 2022, nguồn cung mới chỉ xuất hiện cục bộ tại một số địa phương: trong đó Hưng Yên chiếm lĩnh nguồn cung mới tại khu vực.

- Nguồn cung mới nhà thấp tầng Q2/2022 tăng mạnh với 1 dự án tại Hưng Yên (12.000 sản phẩm ) với giá 120-194 triệu/1m2 tạo nên mặt bằng giá mới tại Hưng Yên.

- Dự kiến 6 tháng cuối năm nguồn cung mới vẫn hạn chế, chủ yếu các sản phẩm thấp tầng