Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tất cả hoạt động kinh tế sẽ chuyển về cho các công ty của Đảng bộ thành phố, văn phòng chỉ làm nhiệm vụ xây dựng cơ chế giám sát, giám sát.

Sáng 15/10, phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 18 khóa X, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, lâu nay, Văn phòng Thành ủy có những hoạt động liên quan đến kinh tế như: cho thuê các cơ sở nhà đất để tạo nguồn thu nhưng giờ không làm nữa. Tất cả hoạt động kinh tế sẽ chuyển về cho các công ty của Đảng bộ thành phố, Văn phòng chỉ làm nhiệm vụ xây dựng cơ chế giám sát và giám sát.

"Thành phố cũng cơ cấu lại lĩnh vực nào Thành ủy cần kinh doanh, lĩnh vực nào cần rút ra; chẳng hạn như sẽ không đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng vì rủi ro rất lớn", ông Nhân cho biết.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm khá khả quan. Thu ngân sách bình quân mỗi ngày hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm phải huy động toàn bộ nguồn lực để làm các dự án tốt hơn, hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng 8,3% cả năm.

Theo chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X thảo luận cho ý kiến 8 nội dung về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, 5 nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, 3 nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và kinh tế Đảng.

Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 18 sẽ diễn ra trong hai ngày và bế mạc vào chiều mai.