Kinhtedothi - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,97 triệu tấn, tương đương 839 triệu USD. Con số này giảm 17,4% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm Ure ước đạt 360.000 tấn với giá trị đạt 101 triệu USD, tăng 5,8% khối lượng và tăng 18,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; phân SA ước đạt 697 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 90 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng và giảm 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Nga (chiếm 46,5% tổng giá trị nhập khẩu).
Thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh nhất là thị trường Israel (+80,9%), Malaysia (+62,2%). Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu phân bón giảm mạnh nhất là Trung Quốc (-30,4%).
Trong khi đó, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 9 tháng đầu năm 2018 cũng đạt 681 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 49,4% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. Giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng tại các thị trường như: Anh (+23,4%), Ấn Độ (+18,2%) và Malaysia (+17,4%). Thị trường có giá trị nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2017 là Hàn Quốc (-18,5%), Nhật Bản (-17,4%) và Trung Quốc (-16,8%).
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam đạt 1.520 triệu USD. Tính trung bình mỗi tháng, Việt nam nhập khẩu gần 169 triệu USD cho hai nhóm mặt hàng nêu trên.