Ngày 29/04/2022 Bộ Tài Chính đã có công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu THUẾ trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

 

Trong 2 năm gần đây các doanh nghiệp bất động sản phát hành với một lượng trái phiếu lớn để tăng nguồn vốn cho các dự án, trong đó phải kể đến các ông trùm bất động sản như Tân Hoành Minh, FLC, Cenland, Novaland... việc phát hành trái phiếu mà không có tài sản thực đảm bảo mà chỉ có cổ phiếu thì rất rủi ro cho thị trường vốn, nó có thể là tiềm ẩn gây ra sự bùng nổ tài chính. Từ việc dẫn đến thị trường bất động sản 2 năm gần đây giá cả tăng nhanh có vị trí tăng gấp đôi, gấp 3 lần nhận thấy điều này để giảm bớt sức nóng và đưa thị trường bất động sản về trạng thái cân bằng Bộ Tài Chính đã có công văn về việc chống thất thu THUẾ trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.