Số:      /2022/TB - VALUINCO

V/v: nghỉ Quốc khánh 02/09                                     

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

 

    

                                                                   

                                               

 

 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02-09

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VALUINCO

                    

 

Căn cứ Quy định của Bộ Luật lao động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Thừa Lệnh Chủ tịch HĐQT, Văn phòng Valuinco trân trọng thông báo tới cán bộ nhân viên kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02 tháng 09 như sau:

 

1. Thời gian nghỉ: Thứ năm, ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2022.

2. Thời gian trở lại làm việc: Thứ 2, ngày 05 tháng 09 năm 2022

 

Yêu cầu cán bộ, chuyên viên, thẩm định viên khẩn trương hoàn thành các công việc và sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp chỗ làm việc; kiểm tra các thiết bị tắt nguồn trước khi về.

Trân trọng thông báo tới toàn  thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện.

Kính chúc toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Valuinco có một kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                 TL.CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                              

            - Các VP

            - Chủ tích (để b/c)       

            - Niêm yết trụ sở VP Công ty

            - Lưu: VP. Valuinco                                                                                        

 

Ban Biên tập Công Ty Cổ Phần Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế

Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn

Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn