1. Phân loại động sản:

 • Tài sản chưa qua sử dụng (mua sắm mới).
  + Tài sản là hàng hóa phổ thông
  + Tài sản là máy móc thiết bị
  + Tài sản là hàng hóa chuyên dụng (máy móc y tế;….)
  + Tài sản là phương tiện vận tải (ô tô, tàu thuyền, đường ống dẫn, băng tải…)
  + Các tài sản khác

 • Tài sản đã qua sử dụng:
  + Tài sản đã qua sử dụng vẫn còn sử dụng.
  + Tài sản hỏng, thanh lý…

 • Tài sản là dây chuyền công nghệ sản xuất

2. Mục đích thẩm định giá động sản:

 • Thẩm định giá để tư vấn ký kết hợp đồng Mua bán.
 • Thẩm định giá để Phục vụ thuê tài chính.
 • Thẩm định giá để Bảo hiểm
 • Thẩm định giá để Cầm cố, thanh lý.
 • Thẩm định giá để Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Thẩm định giá để Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
 • Thẩm định giá để Đền bù giải toả.

3. Một số dự án tiêu biểu:

 • Phương tiện vận tải: Tàu biển Vinashin Orient, Tàu biển Đông Hoa, Tàu Container 700 TEU, ô tô, xe công trình,...
 • Máy móc thiết bị: Thẩm định giá dây chuyền sản xuất gạch, Thẩm định giá dây chuyền cán thép, Thẩm định giá dây chuyền sản xuất bao bì, thiết bị y tế,...