THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế (Valuinco) được thành lập trên cơ sở của Pháp lệnh Giá năm 2002 và được Bộ Tài chính phê chuẩn đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp

- Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước

- Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa

- Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…

- Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng.

- Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Vì sao phải thẩm định giá trị doanh nghiệp?

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt với các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa hoặc chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng.

Vì sao phải thẩm định giá trị doanh nghiệp?

Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất… Quan trọng nhất, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư tài chính.

Thẩm định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp,…. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường. Đặc biệt Việt Nam đang phấn đấu thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN như hiện nay thì việc định giá doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng. Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp nói chung và chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp của Valuinco nói riêng là sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng.

Bên cạnh các công cụ xác định giá trị doanh nghiệp, để thể hiện được giá trị bằng tiền của doanh nghiệp, Valuinco còn có hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp được xây dựng chi tiết theo từng chỉ tiêu tài chính và phi tài chính nhằm giúp chính doanh nghiệp hoặc các bên liên quan hiểu được giá trị không bằng tiền và vị thế của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đúng đắn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA:

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1

Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

2

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Thẩm định Giám định Cửu Long

4

Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt

5

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á

6

Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế

7

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

8

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

9

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

10

Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM

11

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt

12

Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

13

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức

14

Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam

15

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K

16

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

18

Công ty TNHH Kiểm toán BDO

19

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

20

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai

21

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

22

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá AMAX

23

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

24

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

25

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng

26

Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên

27

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp

28

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt

29

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

30

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

31

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

32

Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA - IAFC

33

Công ty TNHH PKF Việt Nam

34

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

35

Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ tài sản - Bất động sản DATC

36

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

37

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

38

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

39

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

40

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

41

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

42

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

43

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

44

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

45

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế-Kiểm toán COM.PT

46

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

47

Công ty Cổ phần Thẩm định giá ASIAN

48

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

49

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

50

Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP

51

Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam

52

Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn

53

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

54

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

55

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế

56

Công ty Cổ phần Thẩm định giá AVALUE Việt Nam

57

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

58

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

59

Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

60

Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

61

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín

62

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC

63

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol

64

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Quốc tế