CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Được hỗ trợ bởi Dịch

Nếu đất thuộc diện quy hoạch thường người mua sẽ không mua. Tuy nhiên, người có đất nằm trong quy hoạch nên biết quy định: Đất thuộc diện quy hoạch vẫn được phép mua bán.

Đất trong quy hoạch vẫn được phép mua bán?

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

1. Chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như:

 • Quyền chuyển đổi;
 • Quyền chuyển nhượng;
 • Quyền cho thuê, cho thuê lại;
 • Quyền thừa kế;
 • Quyền tặng cho;
 • Quyền thế chấp;
 • Quyền góp vốn quyền sử dụng đất.

đất_thuộc_diện_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không_?

2. Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp đất trong quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì quyền của người sử dụng đất được quy định như sau:

Nghĩa vụ

QuyềnBị hạn chế quyền
Nếu thuộc khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi theo kế hoạch thì:
 • Chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch;
 • Thu hồi đất theo kế hoạch.
Dù thuộc khu vực phải chuyển mục đích sử dụng và thu hồi theo kế hoạch nhưng vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại…Dù được tiếp tục thực hiện các quyền như chuyển nhượng, tặng cho…nhưng bị hạn một số chế quyền khi sử dụng đất, cụ thể:
 • Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
 • Nếu có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Lưu ý:

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
 • Trường hợp cơ quan nhà nước không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền của mình như: Được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; được sửa chữa nhà ở, công trình hiện có.

Kết luận:

Đất thuộc diện quy hoạch vẫn được phép mua bán (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nếu đủ điều kiện.

Đất thuộc diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

 • Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền trong quá trình sử dụng đất;
 • Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện quyền chuyển nhượng cho tới khi bị thu hồi; trong quá trình sử dụng bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm, nếu có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải xin phép.

Tuy được phép mua bán nhưng người mua cần cân nhắc trước khi mua vì nếu thuộc khu vực phải thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất thì bị thu hồi và thông thường tiền bồi thường ít hơn nhiều so với tiền khi mua đất.

(Theo luatvietnam.vn)

 

Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hà Nội
số 48, liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mr Đức. 0986.689.038
Email: Ducnd@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn

Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn

Văn phòng của chúng tôi

Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hà Nội
số 48, liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mr Đức. 0986.689.038
Email: Ducnd@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn

Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn

Callback Facebook Bitrix24.Network