THÔNG TƯ 16/2023/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 36/2021/TT-BTC ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP

Số/Ký hiệu16/2023/TT-BTC
Ngày ban hành17/03/2023
Ngày có hiệu lực08/05/2023
Người ký
Cao Anh Tuấn
Trích yếu Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
Cơ quan ban hành  Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư

Tệp đính kèm: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/16-btc.pdf

Sửa hướng dẫn về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 17/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 16/2023/TT-BTC bổ sung thêm quy định về phân phối lợi nhuận đối với CTCP, TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước, cụ thể:

(1) DN thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.
Đơn cử đối với doanh nghiệp (DN) có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết (nếu có);

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển DN (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN có quy định việc trích lập Quỹ này);

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho NLĐ trong DN, quỹ thưởng người quản lý DN theo quy định;

+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong DN thực hiện nộp vào NSNN theo quy định.

(Xem thêm tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020)

(2) Trường hợp DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Thông tư 16/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/5/2023.

Theo https://chinhphu.vn/

Ban Biên tập Công Ty Cổ Phần Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế

Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn

Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn

Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn