Giới thiệu

Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí- Valuinco

Phương pháp chi phí là ph­ương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương...

Xem tiếp

Thẩm định giá tàu thuyền cần lưu ý gì?- Valuinco

Việt Nam với đặc điểm bờ biển dài gần 3.400km, thông qua nhiều đại dương, nên vận tải đường biển vô cùng phát triển. Tàu biển đóng góp vai trò quyết định đến năng lực phát triển kinh tế biển...

Xem tiếp


Giá cá tra giống "lên đỉnh", nông dân ồ ạt đào ao

Vài tuần nay, giá cá tra giống lại tăng kỷ lục trong những năm gần đây, bất chấp nước lũ tràn đồng, nông dân các huyện khu vực Đồng Tháp Mười (Long An) đã be bờ ồ ạt đào ao...

Xem tiếp