THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

 

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.
Bất động sản là các tài sản bao gồm:
· Đất đai;
· Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;
· Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
· Các tài sản khác do pháp luật quy định…

Như vậy, thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp được quy định trong các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

thẩm định giá bất động sản


Phương pháp thẩm định giá bất động sản

 • Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp
 • Phương pháp chi phí giảm giá
 • Phương pháp đầu tư (phương pháp đầu tư truyền thống/kỹ thuật luồng tiền chiết  khấu)
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
 • Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác...

Mục đích thẩm định giá bất động sản

 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;
 • Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Các mục đích khác

Hồ sơ thẩm định 
Đối với thẩm định giá bất động sản là nhà phố

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở
 • Giấy phép xây dựng
 • Bản đồ hiện trạng
 • Tờ khai lệ phí trước bạ

Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Giấy phép xây dựng
 • Các hợp đồng thi công
 • Bản vẽ thiết kế
 • Bản vẽ hoàn công
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Hơn mười năm liên tục hoạt động thẩm định giá Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế ( Valuinco) không ngừng phát triển và được đánh giá là một trong những công ty dịch vụ tư vấn thẩm định giá có uy tín tại Việt Nam. Valuinco đã thực hiện thẩm định giá tài sản là Bất động sản (đất và tài sản gắn liền với đất); Động sản (Tàu thuyền, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị đơn lẻ; vật tư hàng hóa cũ và mới); Tài sản vô hình : giá trị lợi thế thương mại quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản (Than, Vàng, Titan, kẽm, đồng, nhôm, chì, Atimol, đá, cát…), các tài sản sở hữu trí tuệ (Quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tác giả, giá trị uy tín chất lượng dịch vụ…); Định giá khoản nợXác định giá trị doanh nghiệpĐịnh giá cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Với bề dày kinh nghiệm và những thành tựu đạt được, Valuinco sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các bất động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.